Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm transportowych, dostarcza własnym transportem - lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta.

Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych artykułów i uregulowania należności.

Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka zostanie dostarczona w stanie uszkodzonym, wskazującym na uszkodzenie zawartości. Jeżeli istnieje podejrzenie, że zawartość paczki jest uszkodzona Klient zobowiązuje się dokonać otwarcia przesyłki w obecności kuriera i sporządzenia stosownego w danych okolicznościach protokołu. Bez dopełnienia tych czynności dalsze postępowanie reklamacyjne dotyczące uszkodzenia w transporcie, będzie niemożliwe.